En hjemmeside om digital dannelse i folkeskolen og iPad i undervisningen. Af pæd. it-vejleder og folkeskolelærer Mikkel Aslak Koudal Andersen

Direkte link til apps og undervisningsforløb